Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wartości, kredyty, aktywa obrotowe i płynność.
#1
Główna i największa część majątku RankProgressu to aktywa trwałe.

AKTYWA TRWAŁE (w tys. zł):

Specyfikacja nieruchomości inwestycyjnych: 
Nieruchomości inwestycyjne z zaliczkami 31.12.2018
- Galeria Piastów / Legnica  260 580
- Pasaż Grodzki / Jelenia Góra 11 266
- Park Handlowy Pasaż Wiślany / Grudziądz 20 812
- Centrum Handlowe Brama Pomorza / Chojnice 142 760
- Pogodne Centrum / Oleśnica 42 140 
- Park Handlowy Miejsce Piastowe / Krosno 17 630
- Zgorzelec 10 275
- Fortepiany / Legnica 9 483 
- Osiedle Ptasie / Legnica 6 090 
Razem nieruchomości inwestycyjne z zaliczkami 521 036

Nieruchomości w budowie z zaliczkami, bez uwzględnienia odpisu aktualizującego 31.12.2018
- Skarżysko Kamienna 11 031
- Centrum Handlowe Brama Pomorza / Chojnice 4 329
- Park Handlowy Miejsce Piastowe / Krosno 2 474
- Olsztyn 22 999
- Galeria Aviator / Mielec 251 
- Warszawa / Duchnów 7 583
- Legnica 6 000
- Kłodzko 1 340 
- Jarosław 1 634
- Kołobrzeg 153
- Terespol 1 081 
- Inne 4
Razem nieruchomości inwestycyjne w budowie z zaliczkami 58 880

Środki trwałe - pomijam.

Należności i inne aktywa długoterminowe: 20 505

Łącznie aktywa trwałe (powyższe) spółki to: 644 476 000 złAKTYWA OBROTOWE (w tys. zł):

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w ramach towarów Grupa ujęła:

Nazwa projektu Lokalizacja Typ projektu Wartość bilansowa
Opole Turawa Opole hipermarket 3 921
Brzeg Brzeg market 986
Wrocław/ Popowice Wrocław osiedle mieszkaniowe 55 841
Katowice - Centrum Multifunkcyjne Katowice centrum multifunkcyjne 14 367
Legnica - Browar Legnica mieszkania, biura 6 230
Mielec Mielec market budowlany 55
Paszowice Paszowice nieokreślony -
Towary handlowe - - 1 577
Inne - - 140
Gronówko Gronówko nieokreślony 584
Razem 83 856

Należności krótkoterminowe oraz pozostałe należności i inne aktywa 44 669
w tym pożyczka NTC Inwestycje Świętokrzyskie 34 103
Gotówka 12 031

Łącznie aktywa obrotowe spółki to: 140 556 000 zł

Aktywa OGÓŁEM to: 785 032 000 zł

No dobra to zasoby już znamy, a jak wygląda 2 strona?
(dane w tys. zł)

Zobowiązania finansowe długoterminowe 164 458
Pozostałe zobowiązania 11 330

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 647

Zobowiązania długoterminowe razem: 191 435Zobowiązania finansowe krótkoterminowe 181 311

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 9 723

Pozostałe zobowiązania, w tym 40 680

z tytułu podatku dochodowego 851

Zobowiązania krótkoterminowe razem: 231 714

Zobowiązania łączne: 423 149 

W powyższym mamy:
Zobowiązania z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2018 r.:

Bank - Kwota pozostała do spłaty (z odsetkami) - Termin spłaty na dzień 31.12.2018 r. (waluta tys. zł)

Alior Bank SA  75 267  do 2020-11-24
mBank Hipoteczny SA 10 168 do 2030-05-20
mBank Hipoteczny SA 13 330 do 2025-10-28
mBank Hipoteczny SA 23 736 do 2025-03-28
PKO BP SA 18 799 do 2032-02-01
SANTANDER BANK POLSKA S.A. 131 023 do 2019-12-31
BOŚ SA 35 340 do 2019-06-07
Razem kredyty bankowe: 307 662

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA61 733
w tym:
długoterminowe: 11 330
krótkoterminowe: 50 404

Zadłużenie WEWNĘTRZNE (saldo łączne poważniejszych zobowiązań wewnętrznych):
Clarriford Limited: 7 482
"MB Progress 1" Sp. z o.o. 3 871
MJM Group S.A. 20 784
Progress XXVIII Sp. z o.o. 2 897
Suma zadłużenie wewnętrznego: 35 034 (4 powyższe podmioty)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gołym okiem widać, że płynnościowo (w krótkim terminie) mamy dołek.
Prezes zapowiada w raporcie, że:
1) BOŚ zostanie spłacony (35 mln do 7 czerwca), 
2) a Santander (131 023 mln do końca roku) zostanie refinansowany i trafi do zobowiązań długoterminowych. 
Po spłacie BOŚ-a nie powinno być z tym większych problemów, a przypomnę że Santander ma hipoteki na Galerii Piastów w Legnicy.

Do 7 czerwca spłacić trzeba nieco ponad 35 mln zł do BOŚ-a i to jest płatność kluczowa, bo po jej wypełnieniu wracają przewłaszczone aktywa i bank schodzi z wielu hipotek !!! Sytuacja bez BOŚ-a będzie diametralnie odmienna - głównie z powodu braku zakazu zadłużenia się i braku zakazu rozliczeń wewnętrznych.  

Skąd kasa na ratę do BOŚ-a?
Ano jeśli Prezes niczym nas nie zaskoczy pozostaje tylko jedno pewne źródło - Wrocław. Najpóźniej do końca tego miesiąca będziemy mieli jasność w tym temacie.
Pozytywnie zaskoczyć może nas jeszcze temat kielecki - zwrot ponad 34 mln zł pożyczki od NTC Inwestycje Świętokrzyskie. To pieniądz pewny, niewiadomą pozostaje tylko czas jego wpływu. Jednak zauważyć należy, że w raporcie Prezes nie wspomina nic o apelacji Nalepy...
Z innych możliwych źródeł dużych pieniędzy pozostaje uwolnienie któregoś z aktywów trwałych - np. sprzedaż np. Bramy Pomorza w Chojnicach.
A mnie najbardziej się marzy jednak sprzedaż Olsztyna, bo to ogromny, ale zupełnie nie pracujący teren... poza tym trzymanie tak wielu srok za ogon jest nieco bez sensu.

comtrader
Odpowiedz
#2
Prawda jest taka, że spółka wcale nie potrzebuje "na szybko" aż 231 mln zł.
Santander jest płatny do 31.12.2019 r. i hipotecznie zabezpieczony na Galerii Piastów w Legnicy. Po wygaśnięciu drakońskich warunków umowy z BOŚ-em można go śmiało refinansować i przesunąć do zobowiązań długoterminowych! Taki też ruch Prezes zapowiada w raporcie.
Moim zdaniem akurat sprzedaż Galerii Piastów chyba nie wchodzi w grę...
 
A wskaźnik ogólnego zadłużenia w stosunku do aktywów netto wcale nie jest alarmujący. 
Aktywa są finansowane mniej więcej w połowie kapitałem własnym, a w drugiej kredytami. 
Co bardzo ważne w aktywach RankProgressu nie ma też dziwnych nadmuchanych pozycji typu odjechane wartości znaku towarowego, czy jakieś trudne do oceny wartości niematerialne i prawne! Tam wszystko to konkret!

Pamiętać należy, że taki Wrocław jest mimo wszystko sporo zaniżony w księgowej wycenie - ale tu Prezes jest kryty, bo ma to w ZAPASACH. 
Natomiast do pokazywanej wartości olsztyńskich Jarot już można by się przyczepić!
Bo czy Drogi Prezesie Janie teren w Olsztynie z prawomocnym PZP jest tyle samo wart co bez jakichkolwiek ustaleń co do jego możliwości wykorzystania??? 

Ogólnie uważam, że Prezes cokolwiek ukrywa wartości w spółce - wszystko co niekorzystne ogłasza i rozgrzebuje (czasem po fakcie nieco sprostowywuje), a o szansach milczy jak grób. 

comtrader
Odpowiedz
#3
RANKPROGR (RNK): Zawarcie aneksu do umowy współpracy w celu realizacji inwestycji deweloperskiej (raport nr 8/2019)
09.05.2019 15:54

Raport bieżący nr 8/2019

Podstawa Prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. ("Emitent?) informuje, że w dniu 9 maja 2019 roku podpisał kolejny aneks ("Aneks?) do umowy inwestycyjnej zawartej z Vantage Development S.A ("Vantage Development?), dotyczącej określenia zasad i etapów prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia deweloperskiego, polegającego na realizacji inwestycji w postaci kompleksu mieszkaniowego z uzupełniającą funkcją handlowo ? usługową oraz biurową pod nazwą Port Popowice we Wrocławiu ("Inwestycja?), o której to umowie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2017 z dnia 16 grudnia 2017 roku. 

Zgodnie z zawartym Aneksem Emitent i Vantage Development podjęli decyzję o realizacji drugiej części Inwestycji, pod warunkiem uzyskania bezwarunkowej zgody na koncentrację w formie decyzji (lub w innej równoważnej formie) wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, albo uzyskania innego rozstrzygnięcia umożliwiającego realizację Inwestycji w szczególności poprzez stwierdzenie, że decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów numer DKK-12/2018, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku, jest w tym zakresie wystarczająca. 

Aneks określa zasady nabycia przez spółkę koncentrującą grunty przeznaczone do realizacji Inwestycji ("Spółkę Gruntową?) prawa użytkowania wieczystego drugiej części nieruchomości ("Nieruchomość 2?) a także zasady wniesienia przez wspólników Spółki Gruntowej dodatkowych wkładów pieniężnych oraz ich wysokość. 

Po wniesieniu dodatkowych wkładów pieniężnych do Spółki Gruntowej Emitent będzie posiadał 34,99% udziału w zysku i stracie Spółki Gruntowej, natomiast Vantage Development będzie posiadał 64,99% udziału w zysku i stracie Spółki Gruntowej. Na zwiększenie udziału w Spółce Gruntowej Emitent przeznaczy łącznie ok. 38,6 mln złotych. Zmiana udziałów nastąpi pod warunkiem wniesienia przez strony wkładów pieniężnych. 

Aneks zakłada zawarcie przez Emitenta ze Spółką Gruntową przedwstępnej umowy sprzedaży i następnie umowy przeniesienia własności Nieruchomości 2, wolnej od obciążeń i roszczeń, za cenę 75,9 mln złotych netto. 


BOŚ-a już nie ma !!! Skąd Jan wziął kasę???

RANKPROGR (RNK): Przedterminowa spłata kredytu (raport nr 10/2019)

09.05.2019 16:27Raport bieżący nr 10/2019Podstawa Prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Rank Progress S.A. ("Emitent?) informuje, że w dniu 9 maja 2019 roku dokonał przedterminowej całkowitej spłaty kredytu w BOŚ S.A., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2016 w dniu 09 czerwca 2016r. Niesamowite.


comtrader
Odpowiedz
#4
Całkowita spłata BOŚ-a to najważniejsze info ostatnich 3 lat !!!


Ten przedterminowy ruch ma następujące konsekwencje:

1) O ponad 35 mln zł spadają zobowiązania (i to te gorsze, bo krótkoterminowe!)
2) Przewłaszczenia zwrotne wracają, 
3) BOŚ zdejmuje hipoteki z wielu nieruchomości,
4) Znika zakaz zadłużania się - RankProgress może już finansować nowe projekty.
5) Znika zakaz rozliczeń wewnętrznych.
6) Znika zakaz buy-backu tudzież dywidendy - chociaż ta na szczęście nam póki co nam chyba nie grozi. ;-)

Potworne pęta spadają po prostu!
Spółka od dziś może w końcu prowadzić normalną, rynkową działalność !!!
Odpowiedz
#5
Prawda o zobowiązaniach RankProgressu... realne fakty!


Po roku 2018 r. (w/g raportu) udział zobowiązań w finansowaniu aktywów wynosił ok. 53,5 %. Tyle wynika po prostu z ostatniego opublikowanego raportu.

Natomiast w tej chwili po majowej transakcji przedwstępnej dot. Popowic i całkowitej spłacie kredytu w BOŚ-u liczby mamy z grubsza następujące:
Aktywa ok. 810 mln zł
Zobowiązania łączne (krótko + długoterminowe) ok. 388 mln zł
Finansowanie aktywów zobowiązaniami spadło więc aktualnie do dawno nie widzianego poziomu 47,9 % !!! 
W tym momencie zauważalnie większa część aktywów ma pokrycie w kapitale własnym spółki !!!

A jak to było historycznie? 
W 2010 r. w momencie debiutu w okolicach 10 zł za akcję było mniej więcej tak jak po raporcie za 2018 r. (bez uwzględniania bieżących wydarzeń!), czyli ok. 52 %.... 
Rok 2011 i 2012 do połowy 2013 to udział zobowiązań w aktywach poniżej 50%, ale... nigdy poniżej 40%, a bardzo rzadko poniżej 45 %. Warto tu zauważyć, że szczyt notowań (nawet 17 zł za akcję) to pierwsza połowa 2012 roku.
Później było już tylko gorzej, by apogeum osiągnąć w II-giej połowie 2015 roku, gdy zobowiązania stanowiły aż 65,5 % wartości aktywów... Skojarzenia z poziomem kursu nasuwają się same i wcale nie są przypadkowe!

Idźmy dalej...
Cały rok 2016 to poziom pomiędzy 62 a 63 %.
W 2017 r. mamy spadek do ok. 57 - 58 %, a w 2018 roku dalszy spadek zadłużenia do ok. 53 % !!!

Nikt rozsądny nie może w tej sytuacji akurat w tym momencie wynosić ogółu zobowiązań do rangi jakiegoś problemu, bo prawda jest taka jak powyżej - one w ujęciu całkowitym bardzo znacząco spadły i dalej spadają !!!

Pewnie, że aktualnie na pierwszy rzut oka i bez głębszego wnikania może niepokoić temat wysokości zobowiązań krótkoterminowych, ale pamiętajmy, że największą ich część stanowi kredyt w Santanderze ( dawniej BZ WBK, płatny do 31 grudnia i zabezpieczony na Galerii Piastów w Legnicy), który bez problemu powinien zostać rolowany i trafić do długoterminowych - co Prezes zresztą w Sprawozdaniu Zarządu zapowiada. 
I dobrze też nie zapominać o sporym udziale zadłużenia wewnętrznego...

comtrader
Odpowiedz
#6
Z Bankiera:

Cóż tu można napisać? Ustawka, czyli było absurdalnie tanio, jest taniej


... i nie wiadomo jak będzie.

To co widzieliśmy dziś to chyba planowana ustawka strasząca z bardzo nikłym napełnieniem cudzego koszyka... 
Zjawiają się już od rana zlecenia po 10 k. na niewidzianych od lat niskich poziomach... nikt, albo prawie nikt na popycie się do tego nie dokłada - no to pojawia się nagły strzał, podczas którego strat akcji w "obce ręce" praktycznie nie ma ! 
Jest ustawka z najniższym kursem 1,28 zł na raptem 10 k. akcji i już dramat...
Owszem kurs jest zanotowany, liczy się do średniej, wpływa na morale akcjonariuszy posiadających akcje, zmiękcza ich na przyszłość itd. itp.
Innymi słowy manipulacja kursem - czyn zabroniony ale niezwykle powszechny na naszej GPW i często popełniany całymi seriami. Moim zdaniem, to nawet pewne regulacje prawne poszły ostatnio w tę stronę, by ściemniać łatwiej było większym. Ja osobiście nie mogę zrozumieć dlaczego np. zlecenie z ukryciem musi mieć od pewnego czasu powyżej 50 tys. zł ???

Później być może i ktoś stracił cierpliwość... nie można tego wykluczyć - w końcu taki właśnie był cel tych przewałek na jak najniższym poziomie!
Bo kto się przyzna, że kupił te pierwsze 10 k. po 1,28 zł ???
Nikt nie powinien - bo to było adresowane w konkretne ręce!

A najważniejsze:

Nie ma żadnych powodów do paniki !!! 
Fundamentalnie RankProgress ma się najlepiej od wielu lat !!! 
Kurs paradoksalnie porusza się dokładnie odwrotnie niż logika by nakazywała, ale czyż nie taka to właśnie potrafi być ta spółka???

Przypomnę wszystkim tylko sytuację z początku 2016 roku... 
Kurs wówczas (w obliczu braku środków na wykup obligacji!) osiągnął nawet 0,50 zł by parę dni później eksplodować na 4 zł przy najwyższych w całej historii notowań wolumenach !

Do przemyśleń...


comtrader

Kapitalizacja 49,8 mln... a za II część Wrocławia 76 mln ! Absurd !!!

Do tego pozostają udziały w tymże wrocławskim Porcie Popowice...

A gdzie w wycenie reszta gruntów?
Gdzie pracujące Galerie?
Gdzie Galeria Piastów w Legnicy? 260,5 mln zł !!! 
Gdzie Brama Pomorza w Chojnicach? 143 mln zł !
Gdzie Pogodne Centrum w Oleśnicy? 42,1 mln zł !
Gdzie Pasaż Wiślany w Grudziądzu? 21 mln zł !
Gdzie Miejsce Piastowe w Krośnie? 17,63 mln zł !
Gdzie Pasaż Grodzki w Jeleniej Górze? 11,3 mln zł !
Gdzie inne nieco mniejsze galerie i nieruchomości?
Duchnów pod Warszawą, Skarżysko-Kamienna, Terespol, Legnica i inne ??? drobne... ale też kilkadziesiąt mln zł !!!
Gdzie olsztyńskie Jaroty już z Planem? 23 mln zł, ale przed uchwaleniem miejscowego PZP !!!

I to nie są wartości odjechane !!! 
Te galerie generują zysk i wycena metodą dochodową nie odbiega jakoś od standardów!

A gdzie Miedziana Góra pod Kielcami?
Gdzie zwrot pożyczki na 35 mln wygrany z Nalepą?

Pewnie, że są zobowiązania... i ja je widzę!
Ale widzę też, że sam Wrocław i pół wartości Galerii Piastów w Legnicy gasi je wszystkie z nawiązką !!!
Dowolnie zresztą można zestawiać... Olsztyn + Chojnice dla przykładu i też po zobowiązaniach !!!

Poziom kursu jest chory i nikt mnie nie przekona, że jest normalny!
Ale to taka spółka... kurs dobity, upodlony, a w którymś momencie zrobi + kilkaset %... i nie będzie to niczym dziwnym !!! 
Tak jak w 2016 roku +700% "rajd pod lupą KNF-u"... z 50 groszy na 4 zł !!!

Tyle, że drogi KNF-ie... to nie rajdy trzeba badać, ale procesy sztucznego zaniżania przed nimi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


KNF-ie drogi badaj manipulacje kursem przed wielkimi skokami ceny...

... a nie tylko sam ruch w górę!

Poprzedni rajd RankProgressu (+ 700% !!!) z 0,50 zł na 4 zł z rekordowymi w całej historii notowań wolumenami był pod lupą KNF-u... ale cóż mogło z takiego badania wyniknąć skoro KNF nie interesował się w jaki sposób i dlaczego kurs znalazł się na 50 groszach?

To teraz należy się przyglądać, nie póżniej !!!

Kto postawił dziś rano zlecenia kupna po 10 k. akcji na 1,35 zł, 1,32 zł, 1,30 zł i 1,28 zł ???
Kto rzucił akcjami w tą ustawkę, przy braku innego popytu?

To jest wiedza potrzebna do stwierdzenia manipulacji!

Odpowiedz
#7
Witamy Was Goście z "całego świata" od Niemiec, Francji, Rosji, USA, Brazylii, Argentyny aż na Iranie kończąc...  Smile

Będą wyrazicielem opinii większości (mam nadzieję) użytkowników tego Forum chcę napisać, że jest nam niezmiernie miło, że ostatnio tak licznie przez całą dobę jesteście obecni tu u nas.
Liczę że, że potraficie czytać po polsku, skoro poświęcacie tak wiele czasu na wizyty na naszym Prywatnym Forum dotyczącym głównie polskiej spółki RankProgress notowanej na GPW w Warszawie.
Jeśli nie potraficie, są translatory, ale też ja mogę pisać po angielsku... wystarczy poprosić.  Big Grin

Chciałbym zapytać Was, co leży u podstaw tak intensywnego zainteresowania w ostatnim okresie, ale obawiam się, że nie uzyskam odpowiedzi...
Ale pytać mogę, a co to szkodzi, prawda?

Dziwi mnie tylko fakt, że się nie rejestrujecie - przecież na wątku otwartym jest tylko niewielka część dyskusji. Ale nie moja to rzecz i do rejestracji zmuszał nikogo nie będę.

Kurs naszej spółki niej jest już nawet w tzw. "podłodze"... on w tej chwili  jest pod ziemią - zszedł do poziomu stopy fundamentowej. Niestety takie już są te polskie realia. Nie powiem, że nas to nie martwi... bo martwi i denerwuje, ale zachowujemy i zachowamy spokój i w miarę możliwości będziemy zwiększać stan posiadania próbując trafić w sam dołek.  

Jeszcze raz Was witam i życzę przyjemnej lektury oraz samych udanych inwestycji!

comtrader
Odpowiedz
#8
Na razie dociskanie kolanem ciąg dalszy Wink
Odpowiedz
#9
Tak w ramach "podcinania gałęzi na której siedzę" (jak napisał ktoś do mnie na Bankierze) napiszę jeszcze, że akcji nie sprzedam niezależnie od głębokości matriksa z kursem. 
To że ktoś kursem manipuluje i być może ktoś inny wymęczony i zniesmaczony reaguje na taki nacisk i dokłada się z dużą stratą do podaży jakoś mnie nie odstrasza - raczej aktywizuje.

Bo podkreślam jeszcze raz: W spółce absolutnie nic złego się nie dzieje !!!
To tylko kurs akcji zachowuje się irracjonalnie i całkowicie nielogicznie spadając po dobrych informacjach fundamentalnych.
Był na absurdalnie niskim pułapie, a mimo to potrafił go jeszcze pogłębić...
Bo nie jest normalnym zjawisko, że:

1) cała spółka na bananowej GPW warta jest tyle, co 1/6 wartości tylko jednej należącej do niej galerii !!!

2) kapitalizacja spółki przy tej cenie akcji jest ponad 3 razy mniejsza niż zrealizowana ostatnio transakcja sprzedaży jednego z aktywów (Wrocław), które tyle lat leżało odłogiem !!!

3) pożyczka, której powrót jest kwestią najbliższego czasu, czyli 35 mln zł od Nalepy z Kielc zaczyna być porównywalna z kapitalizacją RankProgressu !!!

Takie rzeczy mógłbym jeszcze mnożyć...

comtrader 
Odpowiedz
#10
Nie mogę z całą pewnością zdiagnozować zachowania kursu w tym momencie, bo jest ono całkowicie nielogiczne.
Śmiertelnie wystraszono i tak nikły popyt - to z pewnością.

Mogę tylko powiedzieć, że kiedyś jeszcze na fajnie funkcjonującym forum Parkietu jak zaczynałem wchodzić w ImmoEast w okolicach 1 zł za akcję to stanowiłem praktycznie jedyny popyt, a wielu wyśmiewało mnie i nazywalo łapaczem spadającego noża oraz naganiaczem na bankruta - tym bardziej, że kurs Immo zszedł chwilowo nawet poniżej 80 groszy i na dodatek jeszcze z jako takimi wolumenami (w Austrii w samiuśkim dołku wysypały się fundusze indeksowe). 
Nie powiem w początkowym okresie śmiech mieli ze mnie i używanie... A jak jeszcze napisałem otwarcie, że mnie interesuje kurs 2,5 Euro za akcję (gdy było poniżej 1 zł) to ze śmiechu pękali, sugerując, że 2,5 Eurocenta jak będę miał szczęście to zobaczę...
A ja zaciskałem zęby i tłumaczyłem tylko z niemieckiego dostępne dokumenty o sytuacji spółki i szukałem, szukałem i za cholerę nie mogłem znaleźć powodu tak niskiego kursu.
Ale wkrótce kurs zaczął gwałtownie rosnąć, na początku wykonując gwałtowne korekcyjne zwroty zawsze poniżej przewidywanych pułapów, zrzucając techników tych ze stop loss-ami i tych bez nich...
Sprzedałem po... 12 zł... za wcześnie, bo pojechał na 20 zł i opuścił giełdę na skutek przymusowego wezwania (z ceną pod 20 zł!) dotyczącego już tylko jakiś drobności - bo po takim wymyku w dół i rajdzie w górę praktycznie mało komu cokolwiek z akcji zostało... jedni padli wzięci strachem, inni oddali, bo uważali, że krocie już zarobili i "nie ma bata" musi się silnie skorektować...

Moje doświadczenia mówią mi, że warto jednak bacznie analizować sytuację wewnętrzną spółki, a nie tylko obserwować technicznie zachowanie kursu. 
Bo czasy dziś takie, że kursy podlegają ogromnym manipulacjom. 
Są to oczywiście czyny zabronione, ale cóż z tego, skoro instytucje powołane do wykrywania takich sytuacji nie potrafią ich wykryć i im przeciwdziałać? 
Wszyscy o tym wiedzą, mówią o tym, KNF instrumenty nawet jako takie ma i może nakładać bardzo wysokie restrykcje i co? 
Nic. A tu należałoby tylko ustalić strony niektórych transakcji w kluczowych momentach i połapać ich powiązania w przypadku podejrzeń o celowe zaniżanie.
Podobnie jak należałoby ostrzegać inwestorów przed rosnącymi bańkami spekulacyjnymi (przypadek Krezusa w ubiegłym roku). KNF niby coś tam działał, ale wieszał i odwieszał w żadnym momencie nie nazywając rzeczy po imieniu, a przecież wszyscy Ci, którzy odrobinę doświadczyli wiedzieli aż za dobrze co tam jest grane i do czego to zmierza...

No nic... ja tam sobie te podejrzane transakcje monitoruję i robię zrzuty z konkretnych dni. 
Po co? Nie wiem. 
Na razie dla wartości dydaktycznych i poznawczych.

comtrader 
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości